ภาษา
เราคือผู้ผลิตและผู้นำ ทางด้านระบบเครือข่าย และบริการด้านเทคโนโลยี มากกว่า 30 ปี

SJP Technology

เรามีความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และบริการจัดส่งสินค้า ให้ถึงมือลูกค้า