อุปกรณ์โครงข่ายสื่อสาร


เราคือผู้ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์สร้างโครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม
พร้อมทั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์
ทางด้านโครงข่ายสื่อสารมากว่า 30 ปี

ชมสินค้าทั้งหมด

สินค้าโซลูชั่นไอที


เราทบทวนความต้องการลูกค้าก่อนนำเสนอสินค้าบริการโซลูชั่นเสมอ
เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่ดีเหมาะสมกับ
รูปแบบธุรกิจของลูกค้า

ชมสินค้าทั้งหมด

อุปกรณ์โครงข่าย
สื่อสารโทรคมนาคม


เราคือผู้ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์สร้างโครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม
พร้อมทั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์
ทางด้านโครงข่ายสื่อสารมากว่า 30 ปี

ชมสินค้าทั้งหมด

สินค้าบริการ
โซลูชั่นไอที


เราทบทวนความต้องการลูกค้าก่อนนำเสนอสินค้าบริการโซลูชั่นเสมอ
เพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่ดีเหมาะสมกับ
รูปแบบธุรกิจของลูกค้า

ชมสินค้าทั้งหมด

เกี่ยวกับธุรกิจ เอส เจ พี เทคโนโลยี

บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด เราคือผู้ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์สร้างโครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม โดยการบริหารงาน พร้อมทั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ทางด้านโครงข่ายสื่อสารมากว่า 30 ปี

Our Business

เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด ธุรกิจของเรา

บริษัท เอส เจ พี เทคโนโลยี จำกัด เราคือผู้ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์สร้างโครงข่ายสื่อสารและโทรคมนาคม โดยการบริหารงาน พร้อมทั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ทางด้านโครงข่ายสื่อสารมากว่า 30 ปี

เริ่มจากการสื่อสารในระบบเครือข่ายทองแดง จนก้าวเข้าสู่การติดต่อเชื่อมโยงกันในยุคใยแก้วนำแสง ซึ่งทางบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และบริการจัดส่งสินค้า ให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้องตรงตามกำหนดเวลา ตามนโยบายคุณภาพของบริษัทที่ว่า “ผลิตสินค้าคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาบริหาร ยกมาตรฐาน SJP” โดยได้การรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 ทั้งยังได้เล็งเห็นถึงการจัดจำหน่ายแบบ ONE STOP SERVICE โดยการจับมือกับพันธมิตรระดับสากล ในการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ครอบคลุมตั่งแต่ชุมสายจนถึงผู้ใช้งานปลายทาง เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ที่มีทั้งบริษัทผู้ให้บริการด้านสื่อสาร บริษัทผู้รับเหมาสร้างโครงข่าย และพันธมิตรทางการค้าในกลุ่มเดียวกันอีกด้วย

ทางบริษัท มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีสินค้าที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลักสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่จะสร้างศักยภาพ ในด้านการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ป้อนเข้าสู่ตลาดในระดับสากล และส่งผลเป็นส่วนหนึ่งในแรงขับดัน ต่อเทคโนโลยีด้านการสื่อสารภายในประเทศ ให้มีความพัฒนาก้าวหน้า ช่วยประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต

อ่านรายละเอียด

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องสินค้าบริการต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่แจ้งรายละเอียดให้เราทราบทางเราจะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด

ติดต่อสำนักงาน : 02 408 4343 ติดต่อโรงงาน : 034 446 999


สอบถามข้อมูลสินค้าบริการ : sales@sjp.co.th