SJP Technology

เรามีความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม
และบริการจัดส่งสินค้า ให้ถึงมือลูกค้า

 

เพิ่มเติม

SJP Information System

 

เราให้บริการทางดิจิตอล และนำเสนอโซลูชั่นให้กับลูกค้าที่ต้องการ

นำเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร

ให้เหมาะกับธุรกิจ โดยเราให้บริการดังนี้

พัฒนาเว็บไซต์แอพพลิเคชั่น

ผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เข้ากับธุรกิจของท่าน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่คุณต้องการ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในองค์กร

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของท่าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริหารจัดการธุรกิจ ด้วยโซลูชั่นไอที

บริการให้คำปรึกษาในการวางแผนการตลาดออนไลน์ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้าน Digital Agency

 

เพิ่มเติม